Er hangt iets in de lucht

Beheer uw bestanden met een applicatie in de cloud

Uw korte- en langetermijndoelen ordenen om tot de oplossing te komen; dat wilt u bereiken met applicatiebeheer. De snelheid van verandering beheersen, nieuwe mogelijkheden en ontwikkelingen in goede banen leiden, upgraden en testen, wijzigingen voorstellen, realiseren en invoeren: daar hebt u een procesbegeleider voor.

Efficiënt beheren, onderhouden en laten werken

Cognita beheert en onderhoudt uw applicaties, zoals een planningssysteem, factuurverwerking of financiële toepassing. Houd uw systeem operationeel en up-to-date, wijzig het naar nieuwe behoeften en zorg dat het blijft werken met het applicatiemanagement van Cognita. 

Gebruiker

Het is belangrijk dat gebruikers efficiënt met uw applicaties kunnen werken. Daarom besteedt Cognita al voor de oplevering de nodige aandacht aan de ondersteuning van de gebruikersorganisatie. Proceseigenaren, key users en andere onderkende gebruikersgroepen krijgen de middelen aangereikt om het gebruik van de applicaties effectief te ondersteunen.

In elke stap van het proces analyseert Cognita samen met de klant of uw software werkt om problemen en storingen te voorkomen.

 

Vragen?
Wilt u meer weten over applicatiebeheer door Cognita? Stuur een e-mail of bel: 06 - 20 24 69 63.